Rối loạn kinh nguyệt có sao không? Có nguy hiểm không?