Thuốc tăng vòng 1 an toàn – Thuốc NỞ NGỰC hay NỞ BỆNH